ขั้นตอนจองคิวนัดตรวจ

ขั้นในการจองคิวนัดตรวจคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอนเท่านั้น